Vad är glaukom (grön starr)

Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Många gånger är den förknippad med förhöjt ögontryck, men numera vet man att glaukom uppträder även vid normalt eller lågt ögontryck.

Glaukom är inte en enda sjukdom, den kan uppträda i flera olika former. Den vanligaste varianten kallas öppenvinkelglaukom. Den karaktäriseras av att det kammarvatten som produceras och bl.a. gör att ögat "håller formen" inte kan filtreras ut på normalt sätt, vilket leder till att trycket i ögat stiger. Den här formen av glaukom uppträder vanligen hos äldre personer. Glaukom är oftast en smygande sjukdom, som man inte märker förrän synen är så påverkad att man får problem. Sannolikt har glaukomet i dessa fall debuterat redan i femtioårsåldern.

Se film om glaukom:


En annan form av glaukom är akut trångvinkelglaukom, som uppträder plötsligt och är förknippad med stark smärta. Smärtan beror på att det blir totalstopp i kammarvattenflödet, vilket gör att trycket i ögat blir mycket högt. Drabbade brukar söka sig till läkare akut och får omgående behandling. Den här formen av glaukom är inte lika lömskt smygande som den vanligaste formen och skador kan i viss mån undvikas.

Glaukom har också kallats grön starr. Det är en term som helst inte ska användas. Glaukom har nämligen ingenting med starr att göra, och det är många som tar fel på grön starr och grå starr.

Grå starr - katarakt - är en helt annan typ av ögonsjukdom. Den drabbar ögats lins och gör den grumlig med åren. Det leder till dimmig och grumlig syn. Katarakt kan åtgärdas med en enkel operation, i de allra flesta fall med mycket gott resultat. De skador man får vid glaukom kan däremot inte repareras.

Orsaken till glaukom är ännu idag okänd. Förr trodde man att det förhöjda trycket var orsaken, men numera vet man att det bara är symptom på något som är i olag. Det pågår mycket forskning om glaukom runt om i världen. Just nu intresserar sig forskarna mycket för cirkulationen och näringstillförseln till ögat, men det finns ännu inga bra metoder att mäta dem.

Andra ögonsjukdomar

Det finns många andra ögonsjukdomar som uppträder i högre åldrar och som kan förekomma samtidigt med glaukom. Bland dessa sjukdomar kan nämnas macula degeneration, åldersförändringar i gula fläcken. Vid förändringar i gula fläcken påverkas det centrala seendet, det vill säga detaljseendet. Vid glaukom är det oftast det perifera seendet som försvinner.

 

Informationsfilm om glaukom

Nu finns en informationsfilm om glaukom där docent Enping Chen, som ofta föreläser hos Glaukomförbundet, intervjuas. Han är överläkare inom glaukom på S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockhom, ett av Europas ledande ögonsjukhus, där många av Glaukomförbundets medlemmar är patienter. 

Dessutom medverkar Rachel Norborg-Jerkeby, sekreterare i Glaukomföreningen i Stockholm, som berättar om hur det är att ha glaukom. Filmen tar cirka 4 minuter, se den här!

Filmen är producerad av Calle Gårdman, Adnews och Santen Pharma, 2015.

 

 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare på Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Din fråga publiceras här med ett svar och vi kan ibland behöva redigera i texten som du skriver. Får du inget svar på din fråga har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Hans Eriksson från Eksjö har slutat (april 2016) och lämnat Fråga doktorn-uppdraget efter många år och mängder av frågor om glaukom som han besvarat. Ett STORT TACK till Hans för ett jättefint arbete och god hjälp till våra medlemmar!

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2016-04-03
Hej! Jag har varit hos ögonläkare och hade lite högt tryck 22/23 ska ta om trycket om två år. Är nu orolig behöver jag kolla upp trycket tidigare fyller 50 i år. Kan man på något sätt ta reda på med tex något prov för att få reda på om jag har eller inte har glaukom? MVH Susanne
Susanne Vennberg, malmö

2016-02-23
Svar till Berit i Skövde: Eftersom endast läkare ställer en diagnos på en ögonsjukdom så blir du kallad för kontroller av ögontrycket. Om det skulle uppstå smärta i ögat med rodnad och svullnad samtidigt eller annan besvärande symtom bör du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Det är mitt råd till dig. Välkommen som medlem i Skaraborgsgruppen/ Glaukomföreningen i Göteborg.// Birgitta Malmberg Böhm
Birgitta Malmberg Böhm, Nossebro

Till medlemsforumet