Världsglaukomdagen

Historiens första Världsglaukomdag hölls den 6 mars i år. Den är ett initiativ från World Glaucoma Association (WGA) och World Glaucoma Patient Association (WGPA) i USA. Dagen syftar till att öka medvetenheten om glaukom och att få fler människor att undersöka sig för sjukdomen. I hela världen hölls manifestationer denna dag för att uppmärksamma ögonsjukdomen som är den näst vanligaste orsaken till blindhet över världen. I Sverige hölls på flera håll informationsmöten i samarbete med läkemedelsföretag, SGF och lokala glaukomföreningar.

I Stockholm arrangerade S:t Eriks Ögonsjukhus ett informationsmöte som annonserades i några tidningar och mötte ett mycket stort gensvar. Den stora aulan i Norra Latin var fullsatt, och fler hade velat vara med. Läkare, bl a docent Enping Chen, och patienter berättade om sjukdomen och dess följder och mötet inleddes och avslutades med orgelmusik spelad av Roland Forsberg.

I Göteborg hölls ett möte där lokalen begränsade antalet deltagare till ca 80 personer. Dr Kristina Eriksson, hedersmedlem i Glaukomföreningen i Göteborg och mycket omtyckt föreläsare bland medlemmarna, verksam på ögonkliniken på Lundby sjukhus i Göteborg (Capio) informerade.

Småland – Öland anordnade två föreläsningar i anslutning till glaukomdagen. Den första hölls på själva Världsglaukomdagen i Kalmar då docent Stevan Latkovic, från ögonkliniken föreläste. Den andra hölls i Jönköping en månad senare där Stevan Laktovic återigen fick åhörarna att nästan andäktigt lyssna när han helt utan tekniska hjälpmedel berättade på ett fängslande sätt och utan krångliga ord om den stora problematiken kring glaukom. Många frågor ställdes och alla fick svar.

Professor Anders Heijl, docenterna Boel Bengtsson och Peter Åsman samt SGF´s ordförande Lars Steen medverkade i Malmö, där en omfattande forskning utförs på ett av de ledande glaukomcentra i Europa. Vid detta möte uppmanades glaukompatienterna att "tuffa till sig" i sin kontakt med ögonsjukvården och ställa högre krav exempelvis på oftare utförd synfältsundersökning än vartannat år.

En av initiativtagarna till den glaukomförening som så småningom blev Svenska Glaukomförbundet Per Anders Granström var föreläsare på Sörmlands informationsmöte i Nyköping, där ett 60-tal intresserade fick en god genomgång av glaukomets symptom och behandlingar.

Även i Umeå ”firades” glaukomdagen men öppen föreläsning av överläkare Christina Lindén.

Värmland anordnade ingen föreläsning utan valde ett annat sätt att uppmärksamma Världsglaukomdagen. På initiativ av ordförande Ewy Engström informerade styrelsen med broschyrer och samtal i Karlstads mest centrala affärscentrum, Mitt i City. Många intressanta samtal utspann sig som förhoppningsvis ökat kunskapen om ”grön starr”, en beteckning som betydligt fler var bekanta med än glaukom! Aktionen uppmärksammades i Värmlandstidningarna med artiklar dagen därpå.

Mer information om Världsglaukomdagen kan man få på engelska på webbsidan www.wgday.org

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkarna Hans Eriksson och Marcelo Ayala (fr hösten 2014), så svarar de så fort som möjligt. Hans Eriksson arbetar som ögonläkare på Ögonmottagningen i Eksjö, och som ögonkirurg på Memira. Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare på Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom. Vi publicerar din fråga här med ett svar. Vi kan ibland behöva redigera i texten som du skriver. Får du inget svar på din fråga har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2014-12-17
Hej Stig i Mölndal, du hittar mitt svar till Annamaria Nelson en bit ner här och det har bäring på ditt läge. Vår arbetsgrupp för saken har varit igång sedan 2010. Det är vanligt att man inte upplever något handikapp och ändå får körkortet återkallat för att man inte uppfyller de medicinska kraven för just synfält. Skaffa Jan Ygges bok "Ögat & Synen" (Karolinska) om du är sugen på att veta mer om synsinnet. Synfältskraven för körkort finns mycket väl beskrivna i ett pm av Bertil Lindblom, Göteborg, som du kan hitta på nätet. Vad gäller det som hänt dig, tror jag man ska förstå saken som "binär" - synfältskraven är tydliga och man uppfyller dem eller man gör det inte. Gör man det inte så måste ögonläkaren göra anmälan till Transportstyrelsen (eller göra upp med dig om att inte köra bil mer). Och Transportstyrelsen måste återkalla körkortet, såvitt jag förstår, med tanke på det uppdrag den har från riksdagen. Men sedan... Inom Transportstyrelsens ramar ligger att kunna ge dispens (= undantag från de medicinska kraven) så det naturliga för dig är att ladda ner blanketten från deras hemsida och använda den. Man kan ansöka om t.ex. behörighet B utan begränsningar, eller om körkort med begränsningar. Det är du som ska ta initiativet. Tiotusenkronorsfrågan är såklart på vilka grunder Transportstyrelsen ska tycka att det är en bra idé att medge undantag. VTI''s körsimulatorprojekt (inte riktigt i mål än) är tänkt att kunna bidra i den proceduren och vi har förmånen att få vara med i det projektets referensgrupp. Hör gärna av dig till mig christeramekman@gmail.com (ny mailadress för mig), jag kanske kan vara bollplank för dina funderingar. Christer Ekman, Täby
Christer Ekman, Täby

2014-12-16
Hej! Fick nyligen, två månader sedan, bekräftad kronisk lågtrycksglaukom och har under perioden sänkt ögontrycket från ca 20 till 13 mmHg på båda ögonen. Fick körkortet indraget I förra veckan trots 40 år av prickfri bilkörning och inget kännbart handikapp av "skadat synfält". Kan fortfarande överklaga till förvaltningsrätten, men det verkar inte meningsfullt. Mycket tacksam för råd om vad jag kan göra, finns t.ex. körsimulator att tillgå, hur går en omprövning till?
Stig, Mölndal

Till medlemsforumet