Östergötland

Täppas Fogelberg om att läsa med öronen

Glaukomföreningen deltog i Mjölby biblioteks projekt Taltidningen i början av oktober. Biblioteket hade bjudit in Täppas Fogelberg för att tala om sin livsresa och att som synskadad ”läsa med öronen”. Vi deltog genom att ha med vår roll-up och informationsmaterial. Ett 50-tal personer kom för att lyssna på Täppas Fogelberg och efter hans intressanta föreläsning bjöds på kaffe och tårta. Under kaffepausen fick vi många samtal med deltagarna. Ögontryckets tidningsredaktör intervjuade Täppas för ett reportage i nästa nummer av Ögontrycket.

Text: Birgitta Sääf, Mona Krieg Foto: Birgitta Sääf

Medlemsresa med både nytta och nöje

I mitten av oktober genomfördes en uppskattad medlemsresa till Motala och Möjligheternas Bostad. Drygt 20 medlemmar deltog från både Valdemarsvik, Söderköping, Finspång, Norrköping, Linköping och Motala i bussresan med den förträffliga Bo Sallermo vid ratten.

I Motala visade oss Cecilia Rydstråle och hennes medarbetare den utställningsbostad som kommunen ställt i ordning för att visa hur en bostad kan och bör anpassas för personer med olika funktionshinder. Flera av dessa anpassningar kan vara till stor nytta för oss med nedsatt syn. Åsa Lodin från Iris Hjälpmedel berättade om olika hjälpmedel och anpassningsåtgärder och alla fick en hel del att fundera över om vår egen hemmiljö. Flera medlemmar kommer nog att ringa tillbaka för att höra om olika hjälpmedel såsom lampor med inställbar ljuskaraktär, talande fickminnen (Tänk att kunna spela in sitt läkarsamtal i ett fickminne så att man kan komma ihåg allt läkaren säger!) och talande klockor.

Efter tre timmar i Möjligheternas Bostad gick färden vidare till Brunneby där vi åt en god lunch med musteriets goda drycker och tillfälle gavs för inköp av must, sylt m m. Det var en väldigt trevlig dag och utflykt.

Text: Bertil Dahl Foto: Birgitta Sääf

Världsglaukomveckan 2017

Glaukomföreningen i Östergötland genomförde fem välbesökta arrangemang under tre dagar och intresset var stort för att lära sig mer om glaukom.

Finspång
Under förmiddagen var vi hos Optiker Neuman. Där kom få besökare men de som kom fick goda råd.

Föreläsningen på biblioteket gav en bra dialog med besökarna. Först informerade bibliotekarie Erik Hammarström om allt biblioteket har att erbjuda synskadade. Därefter föreläste ordförande Mona Krieg om glaukom samt visade en del hjälpmedel. Hon informerade också om glaukomföreningen Östergötland.

Mjölby
Samma upplägg som i Finspång. Vi besökte Direkt optik på förmiddagen och hade föreläsning på biblioteket på eftermiddagen.

Mötet på biblioteket var välbesökt och flera extra stolar fick tas fram, det blev lite trångt men stämningen var god. Bibliotekarie Marit Ivarsson berättade och visade vad biblioteket kan stå till tjänst med, allt från lättläst till talböcker och taltidningar. Ordförande Mona Krieg föreläste, med PowerPoint-bilder, om glaukom, berättade om föreningen och visade en del hjälpmedel.

Linköping
Glaukomcafét på Stadsmissionen blev ett trevligt möte med många besökare. Vi kom överens om att fortsätta ha glaukomcafé den tredje onsdagen i varje månad.

Så nu är vi igång med Glaukomcaféträffar både i Norrköping och Linköping.

I Söderköping informerade vi genom att informationmaterial fanns tillgängligt på biblioteket.
Vid pennan: Birgitta Sääf

Föreningens styrelse består av följande ledamöter:

Mona Krieg, Ordförande, tel 0125-611 14, 072-370 78 63
ostergotland@glaukomforbundet.se

Birgitta Sääf, Vice ordförande, tel 0121-139 75, 072-221 39 75
saaf.sumpen@telia.com

Sven-Åke Andersson, Sekreterare, tel 011-31 86 73, 073-023 06 72
elly32@telia.com

Bertil Rosander, Kassör, tel 011-870 03
bertil.rosander@outlook.com

Anne-Sofie Lindh, Ledamot
Bertil Dahl
, ledamot
Sonia Jansson-Warodell
, Suppleant
Bo Linnros
, Suppleant
Brita Larsson
, Suppleant Glaukomföreningen Östergötland bildades i maj 2011 för att på olika sätt vara ett stöd för dig med glaukom eller en anhörig som har det.

Syftet med föreningen är:

• att sprida information om glaukom till medlemmar och allmänhet,
• att underlätta informationsutbytet mellan medlemmarna,
• att påverka aktuella myndigheter och vårdorganisationer i glaukompatienternas intressen.

Ensamma är vi svaga, men tillsammans kan vi göra mycket för att påverka vår situation i positiv riktning. För endast 200 kr per år, och 50 kr för familjemedlem, blir du både medlem och inbjuden till olika intressanta sammankomster samt får den mycket informativa tidskriften Ögontrycket fyra gånger om året. 

Klicka på Bli medlem, fyll i formuläret och betala avgiften till vårt bankgiro nr 222-6504.

Våra Stadgar finns att läsa HÄR .

Kontakt i Östergötland

Kontakta ordförande Mona Krieg på tfn 0125-611 14, e-post  ostergotland@glaukomforbundet.se om du vill veta mer.

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet