Norrbotten

Fin resa till storslagna Storforsen

Glaukomföreningens första medlemsresa gick till mäktiga Storforsen i Piteälven (Nordens största outbyggda fors). 26 september var en fantastiskt fin höstdag med strålande sol, som gjorde resan till en fin naturupplevelse.

Vi startade i Piteå och via Luleå och Boden anlände vi till Storforsen med cirka 25 glada medlemmar. Under resan berättade ordförande Lars Karbin nyheter inom glaukomsjukvården i Norrbotten samt formerade om Glaukomförbundets verksamhet. Vid ankomsten till Storforsen kunde vi avnjuta en välkomponerad lunchbuffé som var framdukad på hotell Storforsen. Därefter var det dags för besök i Naturreservatet där vi kunde vandra omkring forsen och omgivningarna både spångade och naturliga skogsstigar. Eftersom sommaren och hösten varit regnrika var forsens brus nästan lika öronbedövande som vid en normal vårflod. Mäktigt!

Efter en god kopp kaffe och besök i det välplacerade kapellet vid foten av den 5 km långa forsen, ett populärt kapell för vigslar, återstod bussresan hem. Ett antal knepiga klurigheter engagerade medlemmarna under hemresan där några fina priser stod på spel.


Årsmöte med senaste nytt inom ögonsjukvården

Årsmöte hölls den 15 mars i Luleå med 30-tal medlemmar närvarande. Mötet började med en föreläsning av överläkare Gregory Olsson-Lalor som gav en intressant och informativ redovisning om statusen inom ögonsjukvården i länet samt utvecklingsplanerna inom de närmaste åren. Mötesdeltagarna fick även tillfälle att ställa frågor till Gregory Olsson-Lalor. Frågorna blev både många och upplysande.

Efter en kort kaffepaus följde årsmötesförhandlingar som leddes av ordförande Lars Karbin. Där behandlades de olika punkterna på dagordningen, såsom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk rapport och revisionsberättelse. Mötesdeltagarna godkände rapporterna och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslutade om förändrad medlemsavgift, 200 kr, för år 2018. Därefter företogs val av styrelse, se nedan.

Efter mötesförhandlingarna redovisades den senaste riksomfattande medlemsenkäten i TNS Sifo:s regi. Rapporteringen på mötet belyste särskilt skillnaderna i svaren mellan vår förening och de övriga föreningarna i landet. Huvuddelen av svaren var likartade, men patientnöjdheten och trygghetsfaktorn var markant högre i vår förening, emedan påverkan i vardagslivet var lägre. Medlemmarna i samtliga distrikt ansåg att den största oron i vardagslivet var risken för en eventuell indragning av körkortet.

Inge Fredriksson

Styrelse 2017

Ordförande: Lars Karbin, Luleå
Ledamöter
:
Ann-Lis Forsberg, Piteå,
Tommy Hedkvist, Hortlax
Ulf Lundgren, Piteå
Svante Vorrsjö, Hemmingsmark,
Inge Fredriksson, Råneå
Revisor: Ros-Mari Strömberg, Piteå

Från vänster: Ordförande Lars Karbin, styrelseledamöterna Ulf Lundgren, Ann-Lis Forsberg,Tommy Hedkvist, Svante Vorrsjö och Inge Fredriksson.

Presentation av föreningen

Glaukomföreningen i Norrbotten bildades 2011 på initiativ av Svenska Glaukomförbundet.

Föreningens mål och uppgifter är att verka för

  • att sprida information om glaukom till medlemmar
  • att underlätta informationsutbytet mellan medlemmar
  • att främja hög kvalitet inom glaukomsjukvården
  • att samarbeta med andra föreningar som kan stödja föreningens verksamhet
  • att medverka till ökad kunskap och information om glaukom i samhället

  Vi är till för dig som har Glaukom eller som har anhörig med denna ögonsjukdom i Norrbotten.

  Vi håller informationsmöten runt om i länet, där läkare, ögonsjuksköterska eller andra kunniga personer håller föredrag om Glaukom och om ämnen inom angränsande områden.

  Vi anordnar glaukomskolor löpande under året för diagnostiserade glaukompatienter.

  Du får tidningen ÖgonTrycket i Din brevlåda fyra gånger per år.

  Årsavgiften är 200 kr.

  Vill Du bli medlem, klicka på länken i högra spalten Bli medlem och fyll i formuläret så får du ett inbetalningskort med posten.

Kontakt i Norrbotten

Om du vill veta mer, kontakta Lars Karbin, tel 070-673 95 00
e-post norrbotten@glaukomforbundet.se

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet