Rapport från körkortsgruppen • Juli 2013

fredag 05 juli

Rapport från Glaukomförbundets arbetsgrupp för

Synfältsskador och trafiksäkerhet/körkort

Att man riskerar att få körkortet återkallat på grund av synfälts-skador är en obehaglig konsekvens för dem som drabbas av glaukom eller diabetes. Ögonläkare har den ganska obekväma skyldigheten att anmäla patienter som inte uppfyller de medicinska kraven för körkort och Transportstyrelsen har den ganska otrevliga uppgiften att tvingas återkalla körkort i enlighet med lagen och Riksdagens målsättningar för trafiksäkerheten. Under de senaste åren har anmälningskravet skärpts så pass att läkarna egentligen inte har något svängrum alls – det är ”körförbud” eller anmälan som är alternativen.

Därmed hamnar hela rättssäkerhetsfrågan hos Transportstyrelsen. Att överklaga till förvaltningsrätten leder enligt vår erfarenhet alltid till avslag och vi känner bara till ett enda fall då kammarrätten i Sundsvall år 2000 begärde ändring av ett körkortsbeslut.

Som tydligt märkts i Medlemsforum, är det många drabbade som är misstänksamma mot både regelverket och myndighetsutövningen. Hösten 2010 bildade Glaukomförbundet och Diabetesförbundet i samverkan en arbetsgrupp för att reda i frågan och bygga upp egen kompetens. Man kan inte ta lätt på problemet – trafikfarliga förare får inte vara på vägen! Det är bara det att det inte tycks finnas något bevisbart samband mellan synfältsskador och trafiksäkerhet, i varje fall inte på den nivå som de medicinska kraven är specificerade. Vi har en god dialog med Transportstyrelsen och dess chefsläkare Lars Englund. Lars Steen (Glaukomförbundets ordförande) har själv varit Länsstyrelsens konsultläkare i Västernorrland tidigare och kan problematiken.

Det finns en rad medicinska indikationer som kan leda till att man blir olämplig som bilförare och på just synområdet har man på bas av ett EU-direktiv bestämt vissa precisa siffermässiga medicinska krav. Speciellt vad gäller synfältsdefekter är kraven sådana att man kan bli av med körkortet utan att ha minsta upplevelse av ett faktiskt handikapp.

Det förhållandet att närmare hälften av ens synnerver kan slockna utan att det ger ett upplevt handikapp, tycker jag vore en betydelsefull forskningsuppgift i sig. ”Förklaringen” att det är hjärnan som ”fyller i”, är inte tillfredsställande. Synsystemet är betydligt mer intrikat än så! Detta är inte en ovidkommande parentes – man kan ha passerat de preciserade medicinska kraven med god marginal utan att ana minsta oråd!

Om man nu snubblar på de medicinska synkraven, är en rimlig logik att det är körförmågan som skall testas som underlag för ett körkortsbeslut. Detta kan ske med praktisk prövning i trafik med trafikinspektör, vilket i en del länder är praxis. Det kan också göras med körsimulator, en utrustning som liknar en bil och beter sig som en sådan, så nära det går att åstadkomma. Den har två finesser – riskfrihet och möjligheten att pröva situationer som inte går att få till vid en normal uppkörning.

I Sverige har man hittills återkallat körkort på bas av enbart synfälts-mätningar – av skäl som beskrivs i Transportstyrelsens handbok ”Trafikmedicin” (Vägverket 2001). Men nu det ut som att en utveckling är på gång:

1)     Seminariet som Transportstyrelsen arrangerade den 12 mars i Göteborg tillsammans med VTI, Sahlgrenska och Göteborgs Universitet och med internationellt deltagande. Syftet var att dels reflektera över svensk praxis, dels få redogörelser för motsvarande i andra länder, dels diskutera det svenska projektet att utveckla en körsimulatormiljö just för test av körförmåga och trafikbeteende. (VTI har världsledande kompetens och utrustning.)

2)     Transportstyrelsen har nu beslutat att själva finansiera och fullfölja körsimulatorprojektet i samarbete med VTI. Det har bekräftats i samtal mellan Lars Englund och Lars Steen.

Saken kommer i ett nytt läge i och med detta. Transportstyrelsen har enligt Körkortslagen rätt att medge undantag från de medicinska kraven – man kan alltså söka dispens – det är faktiskt den rekommendation vi kan ge drabbade medlemmar. Den intressanta frågan är såklart på vilken grund Transportstyrelsen skall kunna ge dispens.  Förhoppningen är att man skall kunna övergå till prov av just körförmåga som ett underlag vid dispensansökningar. Eller tidigare i processen för den delen.

Det får väl vara dagens ”understatement” att vi är glada över detta!

/Christer Ekman

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet