Dr Johan Damms rapport från Världsglaukomkongressen 2013

fredag 13 december

Ögonläkare Johan Damm, Karlstad har deltagit i Världsglaukomkongressen i Vancouver 2013 och förmedlade kunskaper till de 100-tal deltagare på Glaukomföreningen i Värmlands öppna möte i november. Ordförande Ewy Engström hälsade välkommen och överlämnade ordet till doktor Damm.

Johan Damm uttryckte sin glädje över att vi var så många som mött upp på museet i Karlstad. Många hade haft tillfälle att lyssna på dr Damm tidigare och flera var nya glaukomiker eller anhöriga. Optikerkåren var även representerad.

Kvällen delades in i tre avsnitt: Allmänt om glaukom, Världskongressen i Vancouver och frågestund.

Johan Damm nämnde att forskningen inom området bland annat handlar om trabekelverket, det vill säga filtret i kammarvinkeln och vilka problem som finns kring den. Han nämnde att hornhinnan normalt är 0,5 mm tjock och synnervshuvudet 1,5 mm, det rör sig alltså om obetydliga mått i delar av ögat. Johan tycker att det är en upplevelse att titta in genom ögats pupill, man ser en bild som i en teater!

Blodpropp i ögat är vanligt när man har glaukom, sänker man ögontrycket hos patienter med förhöjt ögontryck så kan man minska risken för blodpropp i ögat. Det gäller tryck över 30 mm. I dag upptäcks glaukom ofta tidigare än förr tack vare att optikerna undersöker ögontrycket och remitterar kunder med högt tryck till sjukvården.

Dr Damm berättade att om man har två personer i första led, det vill säga föräldrar och/eller syskon med glaukom, bör man kontrollera sina ögon regelbundet, eftersom man då löper en ökad risk för glaukom. Han fortsatte med en redogörelse för de vanligaste formerna av glaukom.

I Värmland och norra Sverige är exfoliationsglaukom den vanligaste formen av glaukom. Vid denna form av sjukdomen har man små fjäll (exfoliationer) bland annat på linsen, men sådana kan också vara vanliga i blodkärlen. Det är en abnorm inlagring av fjäll som kan lossna och täppa till dräneringen i ögat och det är fem gånger så hög risk att utveckla glaukom om man har dessa fjäll.

Dr Damm redogjorde också för pigmentsglaukom och sambandet mellan diabetes och glaukom samt trångvinkelglaukom, som är en akut form av sjukdomen. Han nämnde även att det finns en form av medfött glaukom, som är mycket ovanlig.

Det är vanligt att man tror att om man har för högt ögontryck så har man glaukom. Så är det inte, glaukom har man endast om synnerven är skadad. Om synnerven är intakt men trycket är för högt heter det okulär hypertension. Har man ett tryck som uppgår till 30 mm eller mer sätts behandling in även om man inte har skador på synnerven. När diagnosen glaukom ges har man alltså en skada på synnerven, om man har en synfältsskada så är minst 30-40 % av nervtrådarna förtvinade. Patienter med stora skador på synnerven och synfältet kallas oftare till kontroll eftersom trycket måste hållas så lågt och stabilt som möjligt.

Den centrala synskärpan kan behållas länge vid glaukom till skillnad mot sjukdom i gula fläcken, där det centrala synfältet drabbas först.

Synfältsundersökning är ingen säker undersökningsmetod för att se om man har glaukom tidigt eftersom synfältet kan vara normalt och man kan då bara se på synnerv och nervfiberlagret i ögat att man har glaukom. Undersökningar har visat att det kan ta upp till fem år från det man kan konstatera nervfiberlagerskada tills att man kan se synfältsskada.

Många som föds idag kan uppnå en ålder på 100 år och det innebär att fler kan hinna få glaukom eftersom risken att insjukna i glaukom ökar med stigande ålder.

Förr låg patienter inne på sjukhus och ögontrycket mättes under 24 timmar, men i dag har man inte resurser att göra så. Idag finns möjlighet att i ögat lägga in ett instrument som läser av ögontryckets förändringar under hela dygnet. Man vet att trycket oftast är högst på morgonen.

Dr Damm redogjorde för olika behandlingsalternativ. Att använda ögondroppar är en bra och effektiv behandling. Man behöver inte vara rädd om dropparna rinner över. Vid laserbehandling, som kan ges flera gånger, behandlas trabekelverket (kammarvinkeln). Det kan vara svårt att komma åt den för behandling. Ibland börjar man behandla med laser direkt utan att först behandla med ögondroppar, vilket kan vara mer effektivt.

Om inte ögondroppar eller laserbehandling hjälper kan man operera. Man gör då en extra dräneringskanal ur ögat och om inte detta fungerar kan man sätta in en ventil (shunt) i ögat. Dr Damm poängterar hoppfullt att ”vi ger aldrig upp”.

Frågan om alternativ medicin, till exempel blåbärsextrakt diskuterades. Bären anses kunna påverka den oxidativa processen i ögat, men man har inga kliniska bevis för detta. Däremot vet man att rökning drar ihop kärlen i ögat och minskar genomblödningen där, vilket är negativt för synnerven.

Dr Damm kommenterade även kaffedrickandet och en undersökning har påvisat att vid intag av en kopp kaffe ökar ögontrycket med 1 mm, vid en stor kopp kaffe ökar trycket med 2 mm.

Koffeinfritt kaffe ökar inte trycket alls. Kaffe går alltså bra, men ”undvik ett ohejdat drickande” om man har allvarliga glaukomskador, säger dr Damm.

Beträffande blodtrycket kan konstateras att det inte är så bra för ögat att ha ett alltför lågt blodtryck eftersom synnerven behöver en god blodförsörjning.

Från Världskongressen rapporterade Johan Damm vidare bland annat att hoppfull forskning pågår:

Försök pågår med att sätta mikrorör i kammarvinkeln, elstimulering har visat sig kunna sänka ögontrycket, ögontrycket kan sänkas genom att liposomer sprutas in i ögat. Liposomer är mikroskopiska fettkulor innehållande läkemedel (t ex Xalatan) som sprutas in under bindhinnan på ögonvitan. De släpper sedan från sig läkemedel under 3-4 månader så att man då ej behöver droppa. Får man då injektioner 3-4 gånger om året kan man slippa droppa helt. Denna behandlingsform är nu under utprövning och resultaten goda.

Försök på djur har gjorts med stamceller, som sprutats in i ögat och givit viss förbättring av ögats funktion.

Man har visat att när man får de första tecknen på synfältsskada så är redan 350 000 synnervstrådar förtvinade om man räknar med att varje synnerv innehåller 1 000 000 synnervstrådar.

Ögondroppar, som gör att kammarvinkeln får bättre dränering kan komma ganska snart. Vidare arbetar man med läkemedel som kan öka blodflödet till synnerven.

I Frankrike gör man numera ultraljudsbehandling av stålkroppen för att sänka ögontrycket och det verkar hittills lovande.

Härefter ställdes många frågor om glaukom och andra ögonproblem. Johan Damm besvarade dessa på ett för alla närvarande uppskattat sätt.

Ordförande Ewy Engström tackade Johan Damm för hans intressanta föreläsning och mötesdeltagarna visade sin uppskattning med en rejäl applåd.

Signe Persdotter

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet