Körkort dras in i onödan – på grund av irrelevanta testmetoder

lördag 25 februari

Pressrelease från Glaukomföreningen Östergötland

Varje år ifrågasätts ca 4 500 bilisters körkortsinnehav bland annat med hänvisning till förmodade/belagda syndefekter baserat enbart på en ögonläkares kliniska tester av synfältsdefekter. Synskärpan kan vara god och det är vetenskapligt bevisat att det är ett mycket svagt samband mellan synfältsbortfall och körprestation. Personer som plötsligt får sitt körkort indraget drabbas ofta hårt, både ekonomiskt och socialt. Som grund för det ändrade regelverket stöder sig Transportstyrelsen på de nyligen reviderade EU-direktiven och en bakomliggande EU-utredning som av många anses som högst undermålig där tyckande istället för fakta dominerat lagtexten. En känd forskare, professor Kjell Ohlsson LiU, är också mycket kritisk och talar om rättsosäkerhet.  Det finns ingen statistik på hur många om ens någon med synfältsdefekter som på grund därav varit inblandade i en trafikolycka.

I en av Glaukomföreningen Östergötland nyligen anordnad föreläsning under rubriken Synfältsdefekter och körkortsindragning diskuterades vad de drabbade kan göra, vem som bär ansvaret och hur en förändring kan se ut.  Intresset var stort eftersom 5-6 % av befolkningen drabbas av glaukom och enbart inom Norrköpings område finns omkring 2000 människor som fått ögonsjukdomen. Nya tillkommer varje månad. Man märker inget förrän ögonen redan är angripna. Orsaken till sjukdomen är okänd. Vaccin finns inte, ej heller botande medicin. Om den upptäcks tidigt kan motmedel sättas in och den bromsas. Den kan drabba alla utan förvarning.

Glaukomföreningen försöker att öppna ögonen på politikerna för det missförhållande som nu gäller;

Man kan inte bedöma körsynen utifrån ett synfältstest. Det är körförmågan som ska testas och bevisbördan måste ligga på Trafikverket och inte på den enskilda medborgaren. 

Fakta:  Enligt direktiv från Transportstyrelsen ska ögonläkare anmäla när ett visst binokulärt sjukdomstillstånd (synfältsbortfall) föreligger. Detta behöver inte ha påverkat en säker körförmåga. Ändå dras körkortet in utan att personen får bevisa sin praktiska körförmåga.

Kontaktperson: Jan Clewestam, 0121-251 20, Glaukomföreningen Östergötland

Referens: Professor Kjell Ohlsson, LiU och ett stort antal utländska forskningsstudier.

februari 2012

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet