Återkallande av körkort sker på vaga grunder!

söndag 19 februari

Dialogmöte kring begreppet glaukom och trafiksyn

Den 20 januari hade Svenska Diabetesförbundet och Svenska Glaukomförbundet kallat till ett Dialogmöte kring begreppet Trafiksyn. Mötet arrangerades i Diabetesförbundets kansli i Sundbyberg där bland andra Lars Englund, chefsläkare för Transportstyrelsens trafikmedicinska råd, Bertil Lindblom, professor vid Göteborgs Universitet, Kjell Ohlsson, professor vid Linköpings Universitet deltog aktivt. Utöver representanter från de båda arrangerande förbunden deltog också Staffan Danielsson, riksdagsledamot för Centerpartiet och som också tidigare motionerat i frågan kring körkortsåterkallelse och på vilka grunder detta sker.

Lars Englund, chefsläkare för Transportstyrelsens trafikmedicinska råd. 

 

Bakgrunden till Dialogmötet är att flera av de båda förbundens medlemmar som fått sina körkort återkallade upplever att detta sker på vaga grunder. Av den anledningen har Glaukomförbundets förbundsstyrelse tillsatt en särskild arbetsgrupp som sedan ett år arbetar med frågan. Glaukomförbundets ordförande Lars Steen betonade i sin inledning att han definitivt inte menar att någon därtill olämplig ska köra bil. Men han menade att det finns fall som ligger i gränszonen och där man kan diskutera om besluten baseras på bedrägligt underlag.

–  Undersökningen av trafiksyn måste vara mer dynamisk. Att sitta i perimeterundersökningen med blicken strängt fokuserad på en liten prick med ett öga i taget liknar inte på något sätt körsituationen, säger Lars Steen.

I många fall leder en körkortsåterkallelse till yrkesförbud och får långtgående sociala konsekvenser för den enskilde.

–  Vi skulle vilja diskutera kring begreppet trafiksyn, avslutade Lars Steen sin inledning på Dialogmötet.

Efter mötet tyckte samtliga deltagande att dialogmötet hade varit värdefullt och trots olika uppfattningar fört frågan kring nedsatt synfält och trafiksyn framåt.

En fylligare rapport från Dialogmötet kommer i nästa utgivning av Ögontrycket första dagarna i mars och självklart också här på hemsidan.

Feb 2012/Örjan Andersson, redaktör ÖT

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet