Pressmeddelande från BioResonator • Mars 2010

måndag 22 mars

Ögontrycksmätning borde vara rutinkontroll i primärvården!

”Tänk om primärvården införde rutiner för att systematiskt mäta ögontryck lika naturligt som; blodtryck, kolesterol, blodsocker etc. vid 50-års kontroll. Patienter som idag riskerar försämrad syn eller rentav blindhet pga. glaukom (grön starr) skulle kunna besparas onödigt lidande. Dessutom tror vi att det skulle ge stora ekonomiska vinster för samhället”, säger Mikael Lindblad, VD på BioResonator.

”Många bär på sjukdomen utan att veta om det och söker därför inte vård aktivt. Antalet oupptäckta fall kan vara så stort som 50%. Om man drabbas av glaukom kommer man stå under livslång observation av ögontrycket. Med BioResonators enkla tryckmätare kan primärvården ta ett större ansvar av uppföljning och behandling vilket underlättar för patienter och borde kunna avlasta specialistvården.” fortsätter Mikael Lindblad.

”Våra ögontrycksmätare bygger på en patenterad teknologi, och den är betydligt enklare att använda och mer exakt än den i många avseenden föråldrade teknik som ögonklinikerna är hänvisade till idag”, fortsätter Mikael Lindblad.
”Eftersom våra instrument är så enkla att använda så tror vi starkt på ett genomslag inom primärvården och inte bara hos ögonspecialister. BioResonator erbjuder marknaden två olika produkter, ART™ Manual och ART™ Servo Controlled”, som är baserade på samma tekniska plattform. CE-märkning och produktlansering sker under mitten av 2010”, avslutar Mikael Lindblad.


"Eftersom våra instrument är så enkla att använda så tror vi starkt på ett genomslag inom primärvården och inte bara hos ögonspecialister. BioResonator erbjuder marknaden två olika produkter, ARTTM Manual och ARTTM Servo Controlled", som är baserade på samma tekniska plattform. CE-märkning och produktlansering sker under mitten av 2010", avslutar Mikael Lindblad.

BioResonators affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiseringssystem för sjukvården som bygger på sensorteknik. Bioresonator ägs idag av LinkMed, Karolinska Development samt privatpersoner.

För mer information, vänligen kontakta:

Verkställande Direktör, Mikael Lindblad, 0730-58 46 20

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet