Åldersboom ger stor ökning av grön starr och risk för blindhet

onsdag 31 mars

Världsglaukomveckan Mars 2010

Det har varit Världsglaukomvecka. Glaukom (grön starr) är en folksjukdom med över 200 000 drabbade i Sverige. Glaukom drabbar främst äldre och kan leda till blindhet om den inte behandlas i tid. Forskare varnar nu för att den åldrade befolkningen kommer att leda till en ökning av antal drabbade i världen med 20 miljoner fram till år 2020, en ökning med 25 procent (1). Pfizer har därför tagit fram "All Eyes on Glaucoma" – ett utbildningsprogram för att sprida kunskap om glaukom.

— Skulle motsvarande siffror överföras till svenska förhållanden så innebär det över 50 000 nya fall av glaukom den närmaste tioårsperioden. Eftersom glaukom gör att den syn som förlorats inte går att återfå är det viktigt att sjukdomen diagnosticeras och behandlas så tidigt som möjligt. Initiativet "All Eyes on Glaucoma" är ett bra exempel på hur man genom information kan bidra till att fler får behandling i tid och kan behålla synen, säger Lars Steen, ordförande i Svenska Glaukomförbundet.

Världsglaukomveckan
Världsglaukomveckan är ett gemensamt initiativ mellan World Glaucoma Association (WGA) och World Glaucoma Patient Association (WGPA) där Svenska Glaukomförbundet ingår. Under denna vecka går de ledande glaukomexperterna samman för att öka kännedomen om glaukom och konsekvenserna av en obehandlad sjukdom. Med anledning av den snabbt växande åldrande befolkningen förväntas antalet drabbade öka lavinartat. Antalet drabbade i världen förväntas öka från 60 miljoner år 2010 till 80 miljoner år 2020 (1). Det innebär en ökning med 25 procent.

All Eyes on Glaucoma - ett utbildningsprogram om glaukom
Utbildningsprogrammet All Eyes on Glaucoma har tagits fram av läkemedelsföretaget Pfizer för att öka kunskapen om sjukdomen då tidig upptäckt och behandling är viktigt för att kunna bibehålla synen. Programmet presenteras i form av en internationell hemsida www.alleyesonglaucoma.com.

Hemsidan riktar sig främst till personer i riskgruppen. Där får man råd och information om sjukdomen, kunskap om riskfaktorer samt möjlighet att göra ett självtest för att se om man är i riskzonen för sjukdomen. Man får också lära sig mer om ögats anatomi samt information om vikten av att göra regelbundna ögonundersökningar där både synnerv och ögontryck undersöks.

Om Glaukom
Glaukom är en av de vanligaste ögonsjukdomarna i västvärlden. Glaukom drabbar synnerven och påverkar synen. Karaktäristiskt för glaukom är minskat synfält, fläckvis synbortfall och oftast högt tryck i ögat. Glaukom är den näst vanligaste orsaken till blindhet världen över. Riskfaktorer för att utveckla sjukdomen är ålder (> 45 år), närsynthet, glaukom i släkten, afrikanskt eller asiatiskt ursprung och högt blodtryck.

Sjukdomen kan vara mycket handikappande och kan påverka en persons möjligheter att utföra vardagsuppgifter som att köra bil, lokalisera föremål, gå i trappor, känna igen ansikten och ger ett långsammare rörelsemönster (1,2,3) .

Bild: Så här kan en person med glaukom uppfatta synfältet

 

För mer information om utbildningsprogrammet "All Eyes on Glaucoma" gå in på www.alleyesonglaucoma.com

Kontaktperson för information:
Annelie Barkelund, Informationschef, Pfizer. Tel: +46 8 550 529 75
E-post: annelie.barkelund@pfizer.com

Lars Steen, Ordförande i Svenska Glaukomförbundet,
Tel: 073-5701575 eller 08-6583618 eller 070-291 56 66
E-post: ordf@glaukomforbundet.se

Referenser
[1] Varma R, Wu J, Chong K, Azen SP, Hays RD.  Impact of Severity and Bilaterality of Visual Impairment on Health Related Quality of Life.  Ophthalmology 2006;113(10):1846-53.

2 Freeman EE, Muñoz B, West SK, Jampel HD, Friedman DS. Glaucoma and the Quality of Life. Ophthalmology 2008;115(2):233-8.

3 Odberg T, Jakobsen JE, Hultgren SJ, Halseide R. The Impact of Glaucoma on the Quality of Life of Patients in Norway. Acta Ophthalmol Scand 2001;79:116-120. 

  


 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet