SBU-rapporten – i Läkartidningen • Maj 2010

onsdag 19 maj

SBU-rapporten presenteras här på ett överskådligt sätt. Man betonar vikten av att individualisera behandlingen och uppföljningen av Glaukom. Poängterar också vikten av att vården av Glaukompatienter säkerställs och på intet sätt eftersätts.

Läs mer i artikeln om:

  • Sänkning av ögontrycket fördröjer synfältsförsämringen vid glaukom och minskar risken för utveckling av glaukom vid okulär hypertension.
  • Det är oklart om laserbehandling eller kirurgi är bättre än behandling med ögondroppar.
  • Modern, snabb synfältstestning har hög diagnostisk träffsäkerhet (sensitivitet och specificitet).
  • Diagnostik baserad på expertbedömning av papillfoton har låg till måttligt hög diagnostisk träffsäkerhet.
  • Moderna instrument baserade på datoriserad bildanalys har likvärdig diagnostisk träffsäkerhet.
  • Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa att gruppen glaukompatienter inte eftersätts i sjukvården.
  • Behandlingen av glaukom och uppföljningen behöver individualiseras i ökad omfattning.
  • Synfältsundersökning bör göras mer frekvent de första åren efter diagnos.

Gå till hela artikeln >>

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet