Välkommen till Glaukomförbundets hemsida!

Webbplatsen är anpassad för dig som är synsvag. Uppe till höger kan du ställa in storlek på text samt kontrast så att det blir enkelt att läsa. Ser du mycket dåligt stödjer den här webbplatsen ”Talande Webb”.

VTI pausar körsimulatorn

– Transportstyrelsen vill

utvärdera verksamheten

Transportstyrelsen har rekommenderat VTI att pausa körsimulatorn i Linköping för de individer med synfältsbortfall och VTI gjorde detta den 13 juni 2018. 

Det har inkommit ansökningar om undantag där förare med mycket stora synfältsbortfall har klarat körningen i simulatorn. Dessa ansökningar har gett upphov till frågor kring simulatorn.

• Är synfälten inte så viktiga för att kunna köra bil säkert?

• Är simulatorn inte ett tillräckligt känsligt instrument för att fånga upp vilka som klarar att kompensera för sina synfältsdefekter?

• Är svaret en kombination av ovanstående frågeställningar?

För att försöka svara på dessa frågor kommer Transportstyrelsen att genomföra en utvärdering av simulatorverksamheten som beräknas bli klar innan årsskiftet. VTIs övriga verksamhet kopplat till simulatorn berörs inte.

Här kan du läsa hela dokumentet med Transportstyrelsens Frågor och Svar kring pausningen av körsimulatorn.

Senaste numret
av ÖgonTrycket!

I ÖgonTrycket nr 3 kan du läsa om ögonkirurgen Mario-Alexander Economou som genomför mikroinvasiv kirurgi, vilket kan revolutionera ögonsjukvården.
Läs om Nils Widenfors, ny ledamot i förbundsstyrelsen, som nyligen opererats med denna kirurgi. Läs också om överläkaren Johan Semby som via länk föreläste på Glaukomförbundets årsstämma, bland annat om sitt projekt som syftar till att ögonsjukvården kan avlastas i samarbete med välutbildade optiker. Gudrun Fleetwood bekriver hur diskussionen förs kring medicinsk marijuana och glaukom. Dessutom finns fakta om GDPR (se länk till SGFs policy nedan) som trädde i kraft den 25 maj och vad som gäller för ideella föreningar.

Ögontrycket publiceras i sin helhet här:

Ögontrycket nr 3 • 2018

Tidningen ÖgonTrycket utkommer med fem nummer per år, i februari, april, juni, september och december. Du kan läsa ett urval av artiklar från äldre nummer genom att klicka på länken Glaukomförbundet och sedan Ögontrycket i vänsterspalten.  

Prenumerera på papperstidningen genom att bli medlem för endast 200 kr per år. OBS! Medlemsavgiften kan variera mellan de olika glaukomföreningarna. Anmäl dig som medlem genom att klicka på
BLI MEDLEM! Välkommen in!

Glaukomförbundets policy och hantering av personuppgifter enligt GDPR

Inom Svenska Glaukomförbundet värnar vi om våra medlemmars, gåvogivare och gåvomottagares personliga integritet. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-lag, giltig från den 25 maj 2018, som ersätter personuppgiftlagen (PuL). GDPR stärker ytterligare kraven på hur organisationer och företag får behandla dina personuppgifter.

Så här hanterar Glaukomförbundet dina personuppgifter, läs HÄR.

Välutbildade optiker kan avlasta hårt pressad ögonsjukvård

Sveriges optiker kan nu, med rätt utbildning, få behörighet att använda så kallade diagnostiska droppar. Det skapar nya möjligheter för ett ännu närmare samarbete mellan ögonsjukvården och optikerbranschen – och i förlängningen en bättre ögonhälsa hos befolkningen. Läs hela artikeln HÄR!

Glaukom i dag – bättre kunskaper och behandling, men låg prioritet

Glaukom är fortfarande en av de vanligaste allvarliga ögonsjuk-domarna, och många glaukompatienter blir blinda på båda ögonen under sin livstid även i Sverige. Samtidigt står vi på en mycket fastare kunskapsgrund än tidigare, och såväl diagnostiska metoder som uppföljnings- och behandlingsmetoder har utvecklats mycket de senaste 30 åren.

Läs hela artikeln i Läkartidningen 38/2016
av Boel Bengtsson, docent, universitetslektor
och Anders Heijl, senior professor; båda institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, oftalmologi, Lunds universitet

Donationer gynnar glaukomforskningen

Ett stort tack! till Er som skänkt pengar till glaukomforsk-ningen! Vill du bidra till forskningen sätter du in ditt bidrag på plusgirokonto 56 42 28-5.

Aktuellt

 • den 27 juni 2018

  VTI pausar körsimulatorn

  VTI pausar körsimulatorn för de som har synfältsbortfall - Transportstyrelsen vill utvärdera verksamheten Transportstyrelsen har rekommenderat VTI att pausa körsimulatorn i Linköping för de...

  Läs mer

 • den 11 juni 2018

  SGFs policy och hantering av personuppgifter enligt GDPR

  Glaukomförbundets policy och hantering av personuppgifter enligt GDPR Inom Svenska Glaukomförbundet värnar vi om våra medlemmars, gåvogivare och gåvomottagares personliga...

  Läs mer

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet